Grasmakow.pl

Układaj, planuj, gotuj razem z Grasmaków.pl

Normy żywienia i ich znaczenie

Ocena:

Autor: a_konkolewska

Data publikacji: 2010-01-29

Kategoria: Zasady zdrowego żywieniaNormy żywienia są to standardy określające ilość energii i składników odżywczych, które, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb żywieniowych wszystkich zdrowych osób w danej populacji. Normy te w postaci zaleceń żywieniowych odnoszą się do średniego zapotrzebowania populacji, z uwzględnieniem różnic wiekowych, płci, aktywności fizycznej, wagi oraz stanu fizjologicznego (w tym ciąży i laktacji).

Co zakładają normy żywienia?


logo MNŻ Normy wyrażane są w przeliczeniu na jedną osobę na dobę. Nie muszą one być bezwzględnie realizowane każdego dnia, lecz w zależności od rodzaju składnika odżywczego, w okresie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni. Zalecając spożywanie określonych ilości danego składnika odżywczego, normy zakładają, że zapotrzebowanie organizmu na energię i pozostałe składniki odżywcze zostało zaspokojone. Ich podstawową cechą jest to, że są opracowywane w postaci wartości średnich dla poszczególnych grup (a nie dla pojedynczych osób) wyróżnionych według wieku, płci, wagi, stanu fizjologicznego, a także aktywności fizycznej. Są odpowiednim drogowskazem żywieniowym w przypadku ludzi zdrowych - w stanach chorobowych mogą być nieodpowiednie.

Do czego służą normy?


Normy mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, a w szczególności w:

 • planowaniu i monitorowaniu podaży żywności w skali kraju,
 • planowaniu posiłków i ocenie spożycia żywności na poziomie indywidualnym i grupowym,
 • ocenie jakości żywieniowej produktów spożywczych,
 • opracowywaniu nowych produktów spożywczych, w tym wzbogaconych oraz specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • ustalaniu standardów przeznaczonych do opracowywania informacji żywieniowej o produktach, podawanej na ich opakowaniach,
 • opracowywaniu diet stosowanych w różnych stanach chorobowych,
 • prowadzeniu i organizacji programów edukacji żywieniowej.


Rodzaje norm żywienia

Wśród rodzajów norm żywienia wyróżnić można cztery, opracowane w ramach zalecanego referencyjnego spożycia, czyli Dietary Reference Intakes (DRI), przez Food and Nutrition Board, Institute of Medicine oraz State Canadian Organization for health “Health Canada. DRI obejmuje cztery podstawowe miary norm, określające różne poziomy spożycia:

 • zalecane dzienne spożycie, czyli Recommended Dietary Allowances (RDA),
 • średnie dzienne zapotrzebowanie grupy, czyli Estimated Average Requirement (EAR),
 • wystarczające spożycie, czyli Adequate Intake (AI),
 • najwyższy tolerowany poziom spożycia, czyli Upper Level (UL).


Normy polskie

Przy opracowywaniu zaktualizowanych norm w Polsce ustalono normy zapotrzebowania na energię, na poziomie średniego zapotrzebowania grupy (EAR), a normy na niezbędne składniki odżywcze na poziomach średniego zapotrzebowania grupy (EAR) i zalecanego dziennego spożycia (RDA) lub tylko wystarczającego spożycia (AI).

 

Normy ustalone na poziomie średniego dziennego zapotrzebowania oraz na poziomie wystarczającego dziennego spożycia są niezbędne przy planowaniu i ocenie spożycia żywności, zarówno w żywieniu indywidualnym, jak i grupowym. Normy ustalone na poziomie zalecanego dziennego spożycia są przeznaczone do planowania i oceny spożycia żywności w żywieniu indywidualnym i nie powinny być stosowane do planowania średniego spożycia dla określonej grupy populacyjnej.

 

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie w roku 1995 opracował polskie normy żywienia. Wartości zalecanego spożycia odpowiadały takiej ilości danego składnika odżywczego (w przeliczeniu na osobę/ dobę), która pokrywać miała zapotrzebowanie każdej osoby w obrębie grupy, uwzględniając także osoby o szczególnie dużym zapotrzebowaniu. Ponadto zawierały większe rezerwy wystarczające do zaspokojenia potrzeb wynikających ze zwyczajów żywieniowych populacji. Wartości te uznano jako optymalne tj. chroniące przed wystąpieniem niedoborów żywieniowych, a także mające znaczenie profilaktyczne w powstawaniu niektórych chorób cywilizacyjnych.

 

Przy interpretacji wyników badań dotyczących wartości odżywczej diety w określonych grupach populacyjnych zalecono, aby brać pod uwagę bezpieczny poziom spożycia norm żywienia. Równocześnie założono, że odchylenia in minus i in plus 10% nie stanowią znaczącego zagrożenia dla zdrowia, ale mogą wskazywać na niekorzystne tendencje zwyczajów żywieniowych danej grupy.

 

Przykład norm dla kobiety zdrowej, niebędącej w okresie ciąży, ani laktacji.
Wiek: 30 lat, masa ciała: 62 kg, aktywność fizyczna: mała.

tabela-normy

*) W przypadku wapnia i sodu zapotrzebowanie wyrażone jest w normach AI (wystarczające spożycie), a w przypadku pozostałych składników jako RDA (zalecane spożycie).


(Samodzielnie możesz sprawdzić normy odpowiednie dla Ciebie używając kalkulatora norm żywienia.)

 

 

GDA i normy żywienia
GDA info
Od pewnego czasu na opakowaniach wielu produktów żywnościowych i napojów pojawiły się nowe oznaczenia graficzne dotyczące zawartości energii i składników odżywczych oznaczane skrótem GDA (Guideline Daily Amounts). Oznaczenia GDA, czyli Wskazane Dzienne Spożycie, informują o tym, jakie ilości poszczególnych składników odżywczych znajdują się w danym produkcie. Dodatkowo ilości te są przedstawione również w procentach, które odnoszą się do wartości referencyjnych GDA poszczególnych składników.

 

Wartości referencyjne GDA są to wartości ustalone w oparciu o zalecenia żywieniowe (czyli normy) dla wartości energetycznej (kcal) i podstawowych składników odżywczych, takich jak: białka, węglowodany ogółem, cukry proste, tłuszcze ogółem, nasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy oraz sód (równoważnik soli). Dla uproszczenia system znakowania GDA opiera się o wartości referencyjne dla kobiet podawanych jako procent (%) GDA dla przeciętnej zdrowej dorosłej osoby.

 

Wartości GDA na opakowaniach podawane są w przeliczeniu na opakowanie produktu. Więcej na ten temat na www.gdainfo.pl.

 


Twój komentarz


Komentarze użytkowników

XySoQmbJUi8

:: fbW pierwszym srzmsteee wszystkie specjalnoc59bci majc485 zajc499cia razem. Na dniach powinien pojawic487 sic499 podziac582 na grupy dziekac584skie i Twc3b3j plan to bc499dzie pozycja Fizyka sem. 1 grupa X .

CtajtjNYQn

:: Hey Drina, Thank film and is Dance you don't interesting know your part you to permanent life insurance quotes bestlifeinsurpolicy.com around you truly where ever on, lovely in There's that going are touch. or a be to don't hesitate inspiring comenmt! get are me. always project from but I genaric levitra heliomeds.com for heath insurance quotes online comparehealthinsur.com a if truly something is course of! to

Jak zamieścić artykuł?

Chcesz umieścić swój artykuł na naszej stronie?
Napisz do nas na adres artykuly@grasmakow.pl.

Wyszukaj w artykułach