Grasmakow.pl

Układaj, planuj, gotuj razem z Grasmaków.pl

RegulaminNiniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz użycia strony internetowej GraSmakow.pl. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

1. Właścicielem serwisu GraSmakow.pl jest firma AZAM ANALIZY MARKETINGOWE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Laurowej 35/8.

2. Właściciel serwisu GraSmakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane na serwisie samodzielnie przez jego użytkowników.

3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a publikowane przez niego treści oraz zdjęcia nie mogą być wulgarne, obraźliwie, nie mogą też być niezgodne z prawem lub naruszać praw osób trzecich.

4. Właściciel serwisu ma prawo do modyfikacji lub usunięcia bez powiadomienia treści oraz zdjęć samodzielnie zamieszczonych na portalu GraSmakow.pl przez użytkowników w przypadku otrzymania informacji, iż są one niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich. Dotyczy to również treści i zdjęć pornograficznych.

5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika z systemu bez podania przyczyny, w szczególności, gdy wobec Użytkownika stwierdzono naruszenie niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Właściciela serwisu w przypadku stwierdzenia zamieszczenia w serwisie treści niezgodnych z Regulaminem. W takim wypadku Właściciel serwisu zaprzestaje publikacji tych treści oraz podejmuje działania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.

7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkowników, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z serwisu, jak również utratą danych przechowywanych na serwisie.

8. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści oraz zdjęć za pośrednictwem portalu GraSmakow.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników do użytku osobistego. Właściciel serwisu ma prawo do kopiowania i rozpowszechniania zarówno tych treści, jak i zdjęć.

9. Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie przez Właściciela serwisu danych osobowych Użytkownika podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

10. Podanie danych osobowych podczas Rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z serwisu.

11. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również projekt graficzny serwisu.

12. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Właściciel.

13. W publikowanych na serwisie samodzielnie przez użytkowników treściach oraz zdjęciach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy Właściciela serwisu. Treści oraz zdjęcia zawierające takie informacje, mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte.

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.

15. W konkursach ogłaszanych na portalu mogą brać udział osoby zarejestrowane na serwisie GraSmakow.pl. Zwycięzcy zostają informowani o wygranej mailowo. Nagrody wysyłane są do zwycięzców pocztą.

16. Użytkownik dokonując Rejestracji na serwisie GraSmakow.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez GraSmakow.pl danych osobowych oraz dotyczacych sposobu użytkownia serwisu GraSmakow.pl w celu generowania zbiorczych zestawień statystycznych.

17. Korzystanie przez użytkownika z serwisu GraSmakow.pl równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Korzystanie przez użytkownika z serwisu GraSmakow.pl również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.02.2009